การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.33 ทอง 4
5 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.66 ทอง 6
7 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.33 ทอง 7
8 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง 8
9 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.33 ทอง 9
10 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.33 ทอง 10
11 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 4
5 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง 5
6 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง 6
7 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง 6
8 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง 8
9 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง 8
10 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 10
11 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77 เงิน 11
12 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.66 ทอง 4
5 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง 5
6 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 6
7 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.66 ทอง 7
8 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 8
9 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 73.66 เงิน 9
10 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ศิลปะ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.31 ทอง ชนะเลิศ
2 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.49 ทอง 4
5 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.49 ทอง 5
6 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.81 ทอง 6
7 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.65 ทอง 7
8 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.65 ทอง 8
9 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
10 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.01 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.01 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.67 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.34 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.66 ทอง 8
9 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 9
10 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.99 ทอง 10

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.99 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.67 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.33 ทอง 5
6 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.34 ทอง 6
7 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.66 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
9 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.32 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง 4
5 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 5
6 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 6
7 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77 เงิน 7
8 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76 เงิน 8
9 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 9
10 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 73 เงิน 10
11 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 73 เงิน 10
12 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง 4
5 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง 6
8 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 9
10 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 10

ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง 4
5 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 5
6 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง 6
7 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 7
8 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 8
9 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74 เงิน 9
10 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 เข้าร่วม
11 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 4
5 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 5
6 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76 เงิน 6
7 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
8 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 นครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง 4
5 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 6
7 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง 9
10 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 10
11 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ภาษาไทย
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77 เงิน 4
5 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76 เงิน 5
6 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74 เงิน 6
7 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
8 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
9 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
10 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ภาษาไทย
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
4 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
5 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ภาษาไทย
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน ชนะเลิศ
2 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.33 ทอง 4
5 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.66 ทอง 5
6 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.66 ทอง 5
7 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง 8
9 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 9
10 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.33 เงิน 10
11 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.33 เงิน 11
12 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 65.33 ทองแดง 12

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.16 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 66.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.31 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.66 เงิน 4

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.01 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 เข้าร่วม
5 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
6 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
7 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
8 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.99 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.32 ทอง 4
5 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.65 ทอง 5
6 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.32 ทอง 6
7 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.99 ทอง 7
8 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.65 ทอง 8
9 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.65 ทอง 8
10 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.32 ทอง 10
11 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.92 ทอง 11
12 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.34 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.33 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.33 เงิน 5
6 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.34 เงิน 6
7 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77 เงิน 7
8 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.33 เงิน 8
9 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74 เงิน 9
10 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 72.66 เงิน 10
11 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71 เงิน 11
12 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ปฐมวัย
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.34 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.33 ทอง 4
5 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.33 ทอง 5
6 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง 6
7 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.33 ทอง 7
8 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 8
9 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 9
10 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 9
11 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 72 เงิน 11
12 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96.66 ทอง ชนะเลิศ
2 นครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.66 ทอง 4
5 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.16 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.66 ทอง 6
7 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.66 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.83 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 9
10 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.83 เงิน 10

ศิลปะ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.15 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.65 ทอง 4
5 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.31 ทอง 5
6 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.15 ทอง 6
7 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.81 ทอง 7
8 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.3 ทอง 8
9 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 5
6 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.67 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.33 ทอง 7
8 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
9 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -