หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 2 19 ก.พ. 2557 10.00 - 11.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 2 20 ก.พ. 2557 10.00 - 11.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 1 19 ก.พ. 2557 10.00 - 11.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 1 20 ก.พ. 2557 10.00 - 11.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 1 19 ก.พ. 2557 13.00 - 15.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 2 ห้อง เวทีแข่งขัน 1 20 ก.พ. 2557 10.00 - 12.00 (ขยายโอกาส) 13.00 - 15.00 (สามัญ) ท่องอาขยานทำนองเสนาะจะมี 2 ช่วงคือ รอบเช้าและบ่าย รอบเช้าระหว่าง 10.00 - 12.00 เป็นส่วนของโรงเรียนขยายโอกาส และ รอบบ่ายระหว่าง 13.00 - 15.00 เป็นส่วนของโรงเรียนสามัญ
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 2 ห้อง เวทีแข่งขัน 2 19 ก.พ. 2557 13.00 - 15.00
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 2 ห้อง เวทีแข่งขัน 2 20 ก.พ. 2557 10.00 - 12.00 (ขยายโอกาส) 13.00 - 15.00 (สามัญ) การแข่งขันสุนทรพจน์จะมี 2 ช่วงคือ รอบเช้าและบ่าย รอบเช้าระหว่าง 10.00 - 12.00 เป็นส่วนของโรงเรียนขยายโอกาส และ รอบบ่ายระหว่าง 13.00 - 15.00 เป็นส่วนของโรงเรียนสามัญ
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 2 ห้อง เวทีแข่งขัน 3 19 ก.พ. 2557 10.00 - 11.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 3 20 ก.พ. 2557 10.00 - 11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]