หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี LAKESIDE ชั้น ลานจอดรถ P 9 ห้อง 0 20 ก.พ. 2557 9.30 - 14.00 รายงานตัวเวลา 8.00 - 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี LAKESIDE ชั้น ลานจอดรถ P 9 ห้อง 0 18 ก.พ. 2557 9.30 - 12.00 น. รายงานตัวเวลา 8.00 - 8.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 20 ก.พ. 2557 09.00-17.00 1.ทุกโรงเรียนรายงานตัวในวันที่แข่งขัน 08.00-09.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor โซน I 15-16 19 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น. ชี้แจงขั้นตอนและรายละเอยดการแข่งขัน เวลา 08.30 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor โซน I 15-16 20 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น. ชี้แจงขั้นตอนและรายละเอยดการแข่งขัน เวลา 08.30 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557 09.00 - 15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 20 ก.พ. 2557 09.00 - 15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557 09.00 - 15.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 20 ก.พ. 2557 09.00 - 15.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 9.30-16.30
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 9.30-16.30
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]