หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1207 18 ก.พ. 2557 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน 1.ครูจุลริณี 0817140059 2.ครูสุดารัตน์ 0832737647 ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย มารายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.30 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 08.30 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี ห้อง ICT ชั้น 1 18 ก.พ. 2557 09.30 น.-12.30 น ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย เพื่อรายงานตัวในวันแข่งขัน และลงทะเบียนเวลา07.30 น - 09.00 น พร้อมลงโปรแกรม
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี ห้อง ICT ชั้น 1 19 ก.พ. 2557 09.30 น.-12.30 น ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย เพื่อรายงานตัวในวันแข่งขัน และลงทะเบียนเวลา07.30 น - 09.00 น พร้อมลงโปรแกรม
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด สธ.1 ชั้น 3 ห้อง 1309 18 ก.พ. 2557 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน 1.ครูจุลริณี 0817140059 2.ครูสุดารัตน์ 0832737647 ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย มารายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.30 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 08.30 น.
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด สธ.1 ชั้น 3 ห้อง 1309 18 ก.พ. 2557 09.00-14.00 ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย มารายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.30 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 08.30 น.
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 และ ห้อง 2209 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย มารายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.00 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 07.30 น.
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208 19 ก.พ. 2557 10.00-13.00 ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.45-08.20 ณ ห้องโสตของโรงเรียนปากเกร็ด ลงโปรแกรมที่จะใช้งาน ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ผู้ประสานงาน ครูศิริพร นวลยง 081 7343 172
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208 18 ก.พ. 2557 10.00-13.00 ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.45-08.20 ณ ห้องโสตของโรงเรียนปากเกร็ด พิธีเปิด 08.30-09.00 ลงโปรแกรมที่จะใช้งาน ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ผู้ประสานงาน ครูศิริพร นวลยง 081 7343 172
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208 18 ก.พ. 2557 10.00-13.00 ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.45-08.20 ณ ห้องโสตของโรงเรียนปากเกร็ด พิธีเปิด 08.30-09.00 ลงโปรแกรมที่จะใช้งาน ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ผู้ประสานงาน ครูศิริพร นวลยง 081 7343 172
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 18 ก.พ. 2557 10.00-13.00 ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.45-08.20 ณ ห้องโสตของโรงเรียนปากเกร็ด พิธีเปิด 08.30-09.00 ลงโปรแกรมที่จะใช้งาน ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ผู้ประสานงาน ครูศิริพร นวลยง 081 7343 172
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1209 18 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน 1.ครูจุลริณี 0817140059 2.ครูสุดารัตน์ 0832737647 ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย มารายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.30 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 08.30 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 19 ก.พ. 2557 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน 1.ครูจุลริณี 0817140059 ให้ทุกโรงเรียนนำโปรแกรมเซฟใส่ซีดี 5 แผ่น
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 19 ก.พ. 2557 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน 1.ครูจุลริณี 0817140059 ให้ทุกโรงเรียนนำโปรแกรมเซฟใส่ซีดี 5 แผ่น
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1209 18 ก.พ. 2557 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน 1.ครูจุลริณี 0817140059 2.ครูสุดารัตน์ 0832737647 ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย มารายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.30 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]