หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ห้อง จูปิเตอร์ 11 - 12 18 ก.พ. 2557 09.30-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ห้อง จูปิเตอร์ 11 - 12 18 ก.พ. 2557 09.30-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 18 ก.พ. 2557 09.00 - 17.00 โรงเรียนเข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.00 - 09.00 น. บริเวณจัดแสดงโครงงาน
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 18 ก.พ. 2557 09.00 - 17.00 โรงเรียนเข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.00 - 09.00 น. บริเวณจัดแสดงโครงงาน
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 18 ก.พ. 2557 09.00 - 17.00 โรงเรียนเข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.00 - 09.00 น. บริเวณจัดแสดงโครงงาน
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 18 ก.พ. 2557 09.00 - 17.00 โรงเรียนเข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.00 - 09.00 น. บริเวณจัดแสดงโครงงาน
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ห้อง ห้องจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 18 ก.พ. 2557 08.00-17.00 วันที่ 19 - 20 ก.พ.57 สถานที่แข่งขันที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 18 ก.พ. 2557 08.00-17.00 วันที่ 19 - 20 ก.พ.57 สถานที่แข่งขันที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง จูปิเตอร์ 9 18 ก.พ. 2557 8.00-12.00 รายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล15.00 น. ณ โซนการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ อาคารชาเลนเจอร์ 1
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง จูปิเตอร์ 9 18 ก.พ. 2557 8.00-12.00 รายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล15.00 น. ณ โซนการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ อาคารชาเลนเจอร์ 1


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]