หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวที่วิริยะ 18 ก.พ. 2557 15.00-16.00 ลำดับที่แข่งขัน: ใต้3 อีสาน1 กลาง1 เหนือ2 กลาง3 เหนือ1 กลาง2 ใต้2 อีสาน3 อีสาน2 ใต้1 เหนือ3 ขอให้มาก่อนเวลา 1 ชั่ั้่วโมง เพื่อแต่งเพลง และเข้าไปดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ใน www.vitheebuddha.com ข่าวสารโรงเรียนวิถีพุทธ ข้อ 82
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวที่วิริยะ 18 ก.พ. 2557 17.00-18.00 ลำดับที่แข่งขัน: อีสาน2 กลาง3 อีสาน1 ใต้1 เหนือ1 กลาง1 อีสาน3 ใต้2 เหนือ2 เหนือ3 ใต้3 กลาง2
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวที่วิริยะ 18 ก.พ. 2557 8.00-11.00 ลำดับที่แข่งขัน: กลาง1 ใต้2 เหนือ2 อีสาน1 ใต้1 อีสาน2 อีสาน3 เหนือ3 ใต้3 กลาง2 เหนือ1 กลาง3
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวที่วิริยะ 20 ก.พ. 2557 8.00-11.00 ลำดับที่แข่งขัน: เหนือ1 อีสาน1 ใต้1 เหนือ3 กลาง1 เหนือ2 อีสาน2 อีสาน3 กลาง3 ใต้3 ใต้2 กลาง2
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ห้อง แซฟไฟร์ 104 20 ก.พ. 2557 09.30-16.30 นักเรียนและครูที่เปลี่ยนตัวให้นำหนังสือยินยอมและหนังสืออนุมัติ (ต้นฉบับ) ส่งคณะกรรมการในวันแข่งขัน
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวที่สติ 18 ก.พ. 2557 8.00-12.00 ลำดับที่แข่งขัน: เหนือ2 เหนือ1 อีสาน3 กลาง1 อีสาน1 กลาง3 กลาง2 ใต้3 ใต้2 ใต้1 อีสาน2 เหนือ3
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวทีสมาธิ และเวทีสติ 18 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 6

19 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 7 - 12
08.00-12.00,15.00-19.00 ลำดับที่แข่งขัน: เหนือ3 กลาง3 เหนือ2 กลาง2 กลาง1 เหนือ1 วันที่19 ใต้1 อีสาน1 ใต้3 ใต้2 อีสาน2 อีสาน3
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวทีศรัทธา 20 ก.พ. 2557 8.00-10.00 ลำดับที่แข่งขัน: อีสาน3 ใต้2 อีสาน2 เหนือ2 กลาง1 เหนือ3 กลาง3 กลาง2 ใต้1 ใต้3 เหนือ1 อีสาน1
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวที่ปัญญา 20 ก.พ. 2557 9.00-11.00 ลำดับที่แข่งขัน: กลาง2 เหนือ3 อีสาน2 ใต้2 ใต้1 กลาง1 อีสาน1 เหนือ2 อีสาน3 เหนือ1 ใต้3 กลาง3
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวที่ศรัทธา 18 ก.พ. 2557 12.00-15.00 ลำดับที่แข่งขัน: ใต้3 กลาง1 เหนือ1 อีสาน2 ใต้1 กลาง2 เหนือ2 อีสาน3 ใต้2 เหนือ3 อีสาน1 กลาง3
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวที่ศรัทธา 18 ก.พ. 2557 15.00-16.00 ลำดับที่แข่งขัน: เหนือ2 เหนือ1 ใต้2 กลาง3 กลาง1 อีสาน1 ใต้1 เหนือ3 อีสาน3 กลาง2 ใต้3 อีสาน2
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวที่วิริยะ 19 ก.พ. 2557 8.00-13.00 ลำดับที่แข่งขัน: อีสาน1 ใต้1 ใต้2 กลาง1 เหนือ2 เหนือ1 อีสาน3 เหนือ3 อีสาน2 ใต้3 กลาง2 กลาง3


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]