หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 1 18 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 10.30 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 1 20 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 2 18 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 10.30 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 2 20 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 3 18 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 10.30 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 3 20 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 4 18 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 10.30 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 4 20 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 5 18 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 10.30 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 5 20 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 6 18 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 10.30 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 6 20 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 7 18 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 10.30 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 7 20 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 8 18 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 10.30 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 8 20 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 9 18 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 10.30 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 9 20 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 10 18 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 10.30 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 10 20 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่ใหญ่ 1 19 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 11.00 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่ใหญ่ 1 20 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 11.00 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่ใหญ่ 2 19 ก.พ. 2557 เริ่มแข่งขันต่อจาก ร.ร.ในสังกัด สพป. 11.00 รายงานตัวและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง เวที่ใหญ่ 3 18 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน
25 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวทีหลัก 1 ห้อง ชาเลนเจอร์ 3 20 ก.พ. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
26 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เวทีหลัก 1 ห้อง ชาเลนเจอร์ 3 19 ก.พ. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
27 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 15 19 ก.พ. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
28 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 15 19 ก.พ. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 12.00 น.
29 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 15 19 ก.พ. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
30 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 15 19 ก.พ. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 12.00 น.
31 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 14 19 ก.พ. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
32 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 14 19 ก.พ. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 12.00 น.
33 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 14 19 ก.พ. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
34 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 14 19 ก.พ. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 12.00 น.
35 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 13 19 ก.พ. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
36 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 13 19 ก.พ. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 12.00 น.
37 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 13 19 ก.พ. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
38 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 13 19 ก.พ. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 12.00 น.
39 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 16 19 ก.พ. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
40 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 16 19 ก.พ. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 12.00 น.
41 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 16 19 ก.พ. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
42 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง จูปิเตอร์ 16 19 ก.พ. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 12.00 น.
43 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน07.30-08.30
44 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 19 ก.พ. 2557 13.00-16.00 ลงทะเบียน10.30-11.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]