หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 5 18 ก.พ. 2557 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.15-08.45 น.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 5 18 ก.พ. 2557 10.30-12.00 รายงานตัวเวลา 09.30-10.00 น
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 6 19 ก.พ. 2557 11.00-12.30 รายงานตัวเวลา 10.00-10.30 น.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 4 19 ก.พ. 2557 15.00-16.30 รายงานตัวเวลา14.00-14.30 น.
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 6 19 ก.พ. 2557 13.30-14.30 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 6 19 ก.พ. 2557 14.30-17.00 รายงานตัวเวลา 13.30-14.00 น.
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 5 20 ก.พ. 2557 09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.15-08.45 น.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 6 20 ก.พ. 2557 09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.15-08.45 น.
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 4 18 ก.พ. 2557 13.00-17.00 รายงานตัวเวลา 12.15-12.45 น.
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 5 18 ก.พ. 2557 13.00-17.00 รายงานตัวเวลา 12.15-12.45 น.
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง จูปิเตอร์ 10 20 ก.พ. 2557 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 นักเรียนที่เข้าแข่งต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์แข่ง
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง จูปิเตอร์ 10 18 ก.พ. 2557 12.00-13.30 รายงานตัวเวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 นักเรียนที่เข้าแข่งต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์แข่ง
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง จูปิเตอร์ 10 18 ก.พ. 2557 14.00-16.00 รายงานตัวเวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 นักเรียนที่เข้าแข่งต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์แข่ง
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง จูปิเตอร์ 10 19 ก.พ. 2557 10.30-12.00 รายงานตัวเวลา 09.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 นักเรียนที่เข้าแข่งต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์แข่ง
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง จูปิเตอร์ 10 19 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-15.00 รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 นักเรียนที่เข้าแข่งต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์แข่ง
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 7 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00,13.15-14.15 รายงานตัวเวลา 08.15-08.45 น.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 7 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00,15.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.15-08.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]