หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 10
2 คณิตศาสตร์ 10
3 วิทยาศาสตร์ 14
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 5
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 13
7 ศิลปะ-ดนตรี 44
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
9 ภาษาต่างประเทศ 17
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 19
11 คอมพิวเตอร์ 14
12 หุ่นยนต์ 7
13 การงานอาชีพ 18
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย 17
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ 12
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
17 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา 6
18 เรียนร่วม - ศิลปะ 24
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 41

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]