ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชินูทิศ 2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.99 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน