ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.99 เงิน 4  
5 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78.32 เงิน 5  
6 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.65 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.32 เงิน 10  
11 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.32 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน