ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71.33 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66.67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 62.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 61.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 56.33 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน