ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน