ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73.4 เงิน 8  
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 72.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 71.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 69.6 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68.6 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.6 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.4 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.8 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.8 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.4 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64.4 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64.2 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.4 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 63.2 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 58.8 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58.2 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 57.2 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 53 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน