หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี LAKESIDE ชั้น ลานจอดรถ P 9 ห้อง 0 19 ก.พ. 2557 9.30 - 12.00 รายงานตัวเวลา 8.00 - 8.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี LAKESIDE ชั้น ลานจอดรถ P 9 ห้อง 0 19 ก.พ. 2557 12.30 - 15.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 11.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี LAKESIDE ชั้น ลานจอดรถ P 9 ห้อง 0 20 ก.พ. 2557 9.30 - 14.00 รายงานตัวเวลา 8.00 - 8.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-17.00 *ส่งผลงาน 3 เล่ม ไม่เกินวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ไปยัง สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ตามที่อยู่ในหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน *ทุกโรงเรียนรายงานตัวในวันที่แข่งขัน 08.00-09.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 2. เริ่มแข่งขัน 09.30-12.00 น.และ 13.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-17.00 *ส่งผลงาน 3 เล่ม ไม่เกินวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ไปยัง สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ตามที่อยู่ในหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน *ทุกโรงเรียนรายงานตัวในวันที่แข่งขัน 08.00-09.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 2. เริ่มแข่งขัน 09.30-12.00 น.และ 13.
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor โซน I 15-16 18 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น. ชี้แจงขั้นตอนการแข่งขัน เวลา 08.30 น.
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 09.00 - 15.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557 09.00 - 15.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 09.00 - 15.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557 09.00 - 15.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
8.30-17.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 9.30-16.30
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 9.30-16.30
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]