หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 3410 18 ก.พ. 2557 9.00-12.00 เริ่มการแข่งขันพร้อมกัน เมื่อผู้เข้าแข่งขันลงโปรแกรมเสริม(ถ้ามี) เสร็จเรียบร้อย
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด สธ.1 ชั้น 3 ห้อง 1307 18 ก.พ. 2557 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน 1.ครูจุลริณี 0817140059 2.ครูสุดารัตน์ 0832737647 ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย มารายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.30 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 08.30 น.
3 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 18 ก.พ. 2557 10.00-13.00 ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.45-08.20 ณ ห้องโสตของโรงเรียนปากเกร็ด พิธีเปิด 08.30-09.00 ลงโปรแกรมที่จะใช้งาน ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ผู้ประสานงาน ครูศิริพร นวลยง 081 7343 172
4 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 และ ห้อง 2209 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย เพื่อรายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.00 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 07.30 น.
5 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 3408 18 ก.พ. 2557 9.00-11.00
-
6 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 19 ก.พ. 2557 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน 1.ครูจุลริณี 0817140059 ให้ทุกโรงเรียนนำโปรแกรมเซฟใส่ซีดี 5 แผ่น
7 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1207 18 ก.พ. 2557 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน 1.ครูจุลริณี 0817140059 2.ครูสุดารัตน์ 0832737647 ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย มารายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.30 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 08.30 น.
8 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี ห้อง ICT ชั้น 1 18 ก.พ. 2557 09.30 น.-12.30 น ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย เพื่อรายงานตัวในวันแข่งขัน และลงทะเบียนเวลา07.30 น - 09.00 น พร้อมลงโปรแกรมด้วย
9 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด สธ.1 ชั้น 3 ห้อง 1307 18 ก.พ. 2557 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน 1.ครูจุลริณี 0817140059 2.ครูสุดารัตน์ 0832737647 ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย มารายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.30 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 08.30 น.
10 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 และ ห้อง 2209 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย เพื่อรายงานตัวในวันแข่งขัน รับลงทะเบียนเวลา 07.00 และลงโปรแกรมตั้งแต่ 07.30 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 18 ก.พ. 2557 10.00-13.00 ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.45-08.20 ณ ห้องโสตของโรงเรียนปากเกร็ด พิธีเปิด 08.30-09.00 ลงโปรแกรมที่จะใช้งาน ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ผู้ประสานงาน ครูศิริพร นวลยง 081 7343 172
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 18 ก.พ. 2557 10.00-13.00 ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.45-08.20 ณ ห้องโสตของโรงเรียนปากเกร็ด พิธีเปิด 08.30-09.00 ลงโปรแกรมที่จะใช้งาน ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ผู้ประสานงาน ครูศิริพร นวลยง 081 7343 172


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]