หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ด้านนอกอาคาร) 18 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางอัมพร คงวัฒนกุล 089-802-2522
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ด้านนอกอาคาร) 18 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางอัมพร คงวัฒนกุล 089-802-2522
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 20 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ทีมที่เข้าแข่งขันใช้โต๊ะที่กรรมการจัดให้เท่านั้น โต๊ะกรรมการจัดให้ 1 ตัว กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง1 ม. โดยจัดให้ทีมละ 2 ตั ว เริ่มรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน เวลา 8.00 น .
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 20 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ทีมที่เข้าแข่งขันใช้โต๊ะที่กรรมการจัดให้เท่านั้น โต๊ะกรรมการจัดให้ 1 ตัว กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง1 ม. โดยจัดให้ทีมละ 2 ตั ว เริ่มรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน เวลา 8.00 น .
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 20 ก.พ. 2557 09.00-12.00 สํงรูปเล่ม และแผํนซีดีรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 6 ชุด ที่จุดรายงานตัวในวันแข่งขัน
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 09.00-11.00 ผู้ประสานงาน นางสุมาลี กล่อมพุ่ม 086-791-1829
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 20 ก.พ. 2557 09.00-12.00 สํงรูปเล่ม และแผํนซีดีรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 6 ชุด ที่จุดรายงานตัวในวันแข่งขัน
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 09.00-11.00 ผู้ประสานงาน นางสุมาลี กล่อมพุ่ม 086-791-1829
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ทีมที่เข้าแข่งขันใช้โต๊ะที่กรรมการจัดให้เท่านั้น โต๊ะกรรมการจัดให้ 1 ตัว กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง1 ม. โดยจัดให้ทีมละ 2 ตั ว เริ่มรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน เวลา 8.00 น .
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ทีมที่เข้าแข่งขันใช้โต๊ะที่กรรมการจัดให้เท่านั้น โต๊ะกรรมการจัดให้ 1 ตัว กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง1 ม. โดยจัดให้ทีมละ 2 ตั ว เริ่มรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน เวลา 8.00 น .
13 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ทีมที่เข้าแข่งขันใช้โต๊ะที่กรรมการจัดให้เท่านั้น โต๊ะกรรมการจัดให้ 1 ตัว กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง1 ม. โดยจัดให้ทีมละ 2 ตั ว เริ่มรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน เวลา 8.00 น .
14 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ทีมที่เข้าแข่งขันใช้โต๊ะที่กรรมการจัดให้เท่านั้น โต๊ะกรรมการจัดให้ 1 ตัว กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง1 ม. โดยจัดให้ทีมละ 2 ตั ว เริ่มรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน เวลา 8.00 น .
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ทีมที่เข้าแข่งขันใช้โต๊ะที่กรรมการจัดให้เท่านั้น โต๊ะกรรมการจัดให้ 1 ตัว กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง1 ม. โดยจัดให้ทีมละ 2 ตั ว เริ่มรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน เวลา 8.00 น .
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ทีมที่เข้าแข่งขันใช้โต๊ะที่กรรมการจัดให้เท่านั้น โต๊ะกรรมการจัดให้ 1 ตัว กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง1 ม. โดยจัดให้ทีมละ 2 ตั ว เริ่มรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน เวลา 8.00 น .
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ทีมที่เข้าแข่งขันใช้โต๊ะที่กรรมการจัดให้เท่านั้น โต๊ะกรรมการจัดให้ 1 ตัว กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง1 ม. โดยจัดให้ทีมละ 2 ตั ว เริ่มรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน เวลา 8.00 น .
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2557 09.00-12.00 ทีมที่เข้าแข่งขันใช้โต๊ะที่กรรมการจัดให้เท่านั้น โต๊ะกรรมการจัดให้ 1 ตัว กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. สูง1 ม. โดยจัดให้ทีมละ 2 ตั ว เริ่มรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน เวลา 8.00 น .


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]