หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ชั้น 1 ห้อง จูปิเตอร์ 11 - 12 18 ก.พ. 2557 09.30-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ห้อง จูปิเตอร์ 11 - 12 18 ก.พ. 2557 09.30-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ห้อง จูปิเตอร์ 11 - 12 18 ก.พ. 2557 09.30-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาแลนเจอร์ 1-3 18 ก.พ. 2557 09.00 - 17.00 โรงเรียนรายงานตัวเขิาแข่งขั้นเวลา 08.00 - 09.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาแลนเจอร์ 1-3 18 ก.พ. 2557 09.00 - 17.00 โรงเรียนรายงานตัวเข้าแข่งขันรายงาน เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ บริเวณแสดงโครงงาน
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาแลนเจอร์ 1-3 18 ก.พ. 2557 09.00 - 17.00 โรงเรียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 บริเวณจัดแสดงโครงงาน
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 18 ก.พ. 2557 09.00 - 17.00 โรงเรียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 บริเวณจัดแสดงโครงงาน
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 18 ก.พ. 2557 08.00-17.00 วันที่ 19 - 20 ก.พ.57 สถานที่แข่งขันที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 18 ก.พ. 2557 08.00-17.00 วันที่ 19 - 20 ก.พ.57 สถานที่แข่งขันที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง จูปิเตอร์ 8 18 ก.พ. 2557 8.00-12.00 รายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล15.00 น. ณโซนโครงงานคณิตศาสตร์ อาคารชาเลนเจอร์ 1
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง จูปิเตอร์ 8 18 ก.พ. 2557 8.00-12.00 รายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล15.00 น. ณ โซนการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ อาคารชาเลนเจอร์ 1
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง จูปิเตอร์ 9 18 ก.พ. 2557 8.00-12.00 รายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 15.00 น. ณ โซนการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ อาคารชาเลนเจอร์ 1


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]