หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวทีปัญญา 19 ก.พ. 2557 14.00-15.00 ลำดับการแข่งขัน : เหนือ ๑ อีสาน ๒ เหนือ ๓ ใต้ ๒ ใต้ ๓ กลาง ๑ กลาง ๓ อีสาน ๓ กลาง ๒ ใต้ ๑ เหนือ ๒ อีสาน ๑ (คำอธิบาย เหนือ ๑ คือ นักเรียนที่ได้ที่ ๑ ภาคเหนือ) ขอให้มาก่อนเวลา ๑ ชั่วโมงเพื่อแต่งเพลง และเข้าไปดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ใน www.vitheebuddha.com ข่าวส
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวทีปัญญา 19 ก.พ. 2557 13.00-14.00 ลำดับการแข่งขัน : กลาง ๑ ใต้ ๓ อีสาน ๒ ใต้ ๑ กลาง ๒ กลาง ๓ เหนือ ๓ เหนือ ๒ อีสาน ๑ ใต้ ๒ อีสาน ๓ เหนือ ๑ (คำอธิบาย กลาง ๑ คือนักเรียนที่ได้ที่ ๑ ภาคกลาง) ขอให้มาก่อนเวลา ๑ ชั่วโมงเพื่อแต่งเพลง และเข้าไปดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ใน www.vitheebuddha.com ข่าวสารโ
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวทีวิริยะ 18 ก.พ. 2557 16.00-17.00 ลำดับการแข่งขัน : อีสาน ๑ อีสาน ๒ เหนือ ๓ ใต้ ๒ เหนือ ๒ กลาง ๑ ใต้ ๓ กลาง ๒ ใต้ ๑ อีสาน ๓ เหนือ ๑ กลาง ๓ (คำอธิบาย อีสาน ๑ คือนักเรียนที่ได้ที่๑ ภาคอีสาน) ขอให้มาก่อนเวลา ๑ ชั่วโมง เพื่อแต่งเพลง และเข้าไปดูรายละเอียดอื่นได้ใน www.vitheebuddha.com ข่่าวสาร
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวทีศรัทธา 19 ก.พ. 2557 14.00-17.00 ลำดับที่แข่งขัน: เหนือ1 กลาง1 กลาง2 อีสาน2 ใต้2 เหนือ3 อีสาน3 อีสาน1 เหนือ2 ใต้3 กลาง3 ใต้1
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวทีศรัทธา 19 ก.พ. 2557 17.00-20.00 ลำดับที่แข่งขัน: กลาง3 เหนือ1 กลาง2 ใต้3 เหนือ3 กลาง1 เหนือ2 อีสาน3 อีสาน2 ใต้1 ใต้2 อีสาน1
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวทีศรัทธา 18 ก.พ. 2557 11.00-14.00 ลำดับที่แข่งขัน: ใต้2 เหนือ2 กลาง2 เหนือ1 ใต้1 กลาง1 ใต้3 อีสาน2 กลาง3 เหนือ3 อีสาน1 อีสาน3
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ห้อง แซฟไฟร์ 104 18 ก.พ. 2557 09.30-16.30 นักเรียนและครูที่เปลี่ยนตัวให้นำหนังสือยินยอมและหนังสืออนุมัติ (ต้นฉบับ) ส่งคณะกรรมการในวันแข่งขัน
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ห้อง แซฟไฟร์ 104 19 ก.พ. 2557 09.30-16.30 นักเรียนและครูที่เปลี่ยนตัวให้นำหนังสือยินยอมและหนังสืออนุมัติ (ต้นฉบับ) ส่งคณะกรรมการในวันแข่งขัน
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวทีสมาธิ 19 ก.พ. 2557 08.00-12.00 ลำดับที่แข่งขัน: ใต้3 เหนือ1 ใต้2 เหนือ2 อีสาน1 เหนือ3 กลาง2 กลาง1 อีสาน3 ใต้1 กลาง3 อีสาน2
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวทีสมาธิ 18 ก.พ. 2557 13.00-17.00 ลำดับที่แข่งขัน: เหนือ1 อีสาน1 เหนือ3 อีสาน2 เหนือ2 ใต้3 ใต้1 อีสาน3 กลาง1 กลาง3 กลาง2 ใต้2
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที่สติ 18 ก.พ. 2557 12.00-19.00 ลำดับการแข่งขัน : อีสาน 2 กลาง 3 อีสาน 1 ใต้ 1 เหนือ 1 กลาง 1 อีสาน 3 ใต้ 2 เหนือ 2 เหนือ 3 ใต้ 3 กลาง 2
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที่สติ 19 ก.พ. 2557 8.00-15.00 ลำดับการแข่งขัน : ใต้ 2 กลาง 3 กลาง 2 ใต้ 1 อีสาน 2 อีสาน 1 ใต้ 3 เหนือ 2 กลาง 1 เหนือ 3 เหนือ 1 อีสาน 3
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที่ศรัทธา 19 ก.พ. 2557 9.00-11.00 ลำดับการแข่งขัน : อีสาน 1 เหนือ 1 ใต้ 3 เหนือ 2 ใต้ 1 กลาง 3 เหนือ 3 ใต้ 2 กลาง 1 อีสาน 2 อีสาน 3 กลาง 2
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที่ศรัทธา 19 ก.พ. 2557 11.30-13.30 ลำดับการแข่งขัน : อีสาน 2 เหนือ 3 เหนือ 1 เหนือ 2 กลาง 1 อีสาน 3 ใต้ 1 กลาง 2 กลาง 3 ใต้ 3 อีสาน 1 ใต้ 2
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที่ศรัทธา 20 ก.พ. 2557 10.00-12.00 ลำดับการแข่งขัน : เหนือ 2 ใต้ 3 กลาง 3 ใต้ 1 กลาง 2 อีสาน 1 เหนือ 1 อีสาน 3 กลาง 1 ใต้ 2 อีสาน 2 เหนือ 3
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที่ศรัทธา 18 ก.พ. 2557 8.00-9.30 ลำดับการแข่งขัน : กลาง 3 เหนือ 3 ใต้ 1 อีสาน 2 เหนือ 2 เหนือ 1 ใต้ 3 กลาง 2 อีสาน 3 กลาง 1 ใต้ 2 อีสาน 1
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที่ศรัทธา 18 ก.พ. 2557 9.30-11.00 ลำดับการแข่งขัน : ใต้ 3 กลาง 2 เหนือ 2 อีสาน 1 อีสาน 2 อีสาน 3 กลาง 3 เหนือ 3 ใต้ 2 ใต้ 1 กลาง 1 เหนือ 1
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที่ศรัทธา 18 ก.พ. 2557 13.30-15.00 ลำดับการแข่งขัน : กลาง 1 กลาง 3 อีสาน 1 กลาง 2 เหนือ 3 ใต้ 2 ใต้ 1 อีสาน 3 อีสาน 2 ใต้ 3 เหนือ 1 เหนือ 2
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวทีสมาธิ 20 ก.พ. 2557 8.00-13.00 ลำดับที่แข่งขัน: กลาง3 อีสาน2 เหนือ1 ใต้2 อีสาน1 ใต้1 กลาง1 อีสาน3 เหนือ3 กลาง2 เหนือ2 ใต้3
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวทีวิริยะ 19 ก.พ. 2557 13.00-18.00 ลำดับที่แข่งขัน: ใต้3 เหนือ2 กลาง2 เหนือ1 อีสาน2 ใต้2 อีสาน1 อีสาน3 กลาง3 ใต้1 เหนือ3 กลาง1


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]