หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 12
2 คณิตศาสตร์ 12
3 วิทยาศาสตร์ 15
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 6
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
7 ศิลปะ-ดนตรี 48
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
9 ภาษาต่างประเทศ 16
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20
11 คอมพิวเตอร์ 12
12 หุ่นยนต์ 6
13 การงานอาชีพ 18
14 ปฐมวัย 3
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย 17
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ 12
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
18 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา 6
19 เรียนร่วม - ศิลปะ 33
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 41

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]