สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายวรเดช  รอณรังษี
2. เด็กชายเพชรนรินทร์  มุขขุนทด
 
1. นางรัชนี  ปานจันทร์
2. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงณัฐญา  สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงณัฐรินทร์  รังขันท์
3. เด็กหญิงอุสนี  ป้อมปะโค
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางสุวรรณา  ป้อมจัตุรัส