สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำธง 1. เด็กชายชาคริทธิ์  เหลืองทอง
2. เด็กชายภูวนัย  ชูชื่น
3. เด็กชายศุภมิตร  ยาดำ
 
1. นายธีวรา  มากสาขา
2. นายอภิชัย  จันทเวช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายกลยุทธ  พันธ์ศิริ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  วุฒิวัย
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นายเสวศ  เนียมมูสิก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงศศิณา   ธารารักษ์
 
1. นางกมลรส  สินสุภา
2. นางเรณู  ศรีสมทรง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงกานติสา   คชโอสถ
2. เด็กหญิงชฎาพร  คงแดง
3. เด็กชายนันทพน  สมบูรณ์
4. เด็กชายบุริศร์   สุทธิพล
5. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วิชาจารย์
6. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชนะ
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางสุภิญญา  ขำคชกรรณ
3. นางเต็มดวง  บุญเกิด