สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.63 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กชายชญาพงศ์  วิลาศลัด
2. เด็กหญิงยุวมายด์  ภูมิเรศสุนทร
3. เด็กชายสิวายุ  สังข์ป้อม
 
1. นางสมศิริ  น้อยสน
2. นางสาวเยาวภา  ขุนทองจันทร์