สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวุฒิชัย  จังจอม
 
1. นางดาริน  มาน้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.88 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ไชยกัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ฉ. เจริญผล
3. นายอนุชิต  แก้ววิโรจน์ธนา
 
1. นางอโนพร  สาระคนธ์
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายทินกฤต  อุตสา
 
1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล