สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.93 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัชณิชา  สิงห์สมบุญ
 
1. นางสาวธนานันท์  ชัยพงษ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงพิมพา  ลีสวัสดิ์กุล
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่โซ้ง
3. นางสาววาสนา  เกียรติไพรยศ
 
1. นางกาญจนา  ปราศรัย
2. นางสาววิจิตรา  ภูติโส