สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67.17 ทองแดง 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายจิณณพัต  ญานะ
2. เด็กชายชุติมันต์  ดุมดก
 
1. นางนริสรา  ญานะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63.56 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรุ่งตวัน  ห้วยห้อง
2. เด็กหญิงศลิษา  โชยรัมย์
3. เด็กหญิงเมธาวี  อึ้งจิตรไพศาล
 
1. นางสาวจันทวี  ทาเกิด
2. นางสาวมัลลิกา  กันชัย