สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงนัทติยา  อนันต์วิไล
 
1. นางดวงดาว  เกตุมะณี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่พ่านกู่
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เฟื่องเกษม
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73.67 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนีรนารา  บุญประกอบ
 
1. นางศรีธร   วงค์คำ