สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณราย  จันทร์ผลช่วง
2. เด็กหญิงพัชราภา  แซ่แฮ
3. เด็กหญิงอชิรญา  คำวัง
4. เด็กหญิงอะหมี่มะ  แซ่ลี้
5. นางสาวอ้อม  หมอกคำ
6. เด็กหญิงเกียรติชมี  ไสยะ
 
1. นางวัลลีย์  ผลวัฒนะ
2. นายสุริยันต์  เรือนวงศ์
3. นางสาวอรอนงค์  อ่อนจันทร์
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 50.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายทิวากร  สำเริงศิลป์
2. เด็กชายสุขพัฒน์  ลุงหวะหลิ่ง
 
1. นางพัชรินทร์  บุญธรรม
2. นางอำพร  วงศ์ชัยสุริยะ