สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายกิตติ  สิงห์คำ
 
1. นายอุดม  สาลี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. นายหนุ่ม  ลุงหลู่
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายธนชิต  อนันต๊ะ
 
1. นางสาวประภารัตน์  ไชยวัน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงปราณี  แซ่ว้าน
 
1. นางสาวจิ่งหลี่  แซ่สิ่ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงทวย  ลุงละ
2. เด็กหญิงนภาพร  นายหนุ่ม
3. เด็กหญิงปี  อ่องเงิน
 
1. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
2. นางมาลี  บุญเทพ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจีรดา  แสนหน่อ
2. เด็กชายธีนกร  อมรศิริสิงขร
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
2. นางเกตุอรุณ  กล่อมเกลา