สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงพรเทวี   เส่ซู
2. เด็กหญิงสุธิดา   คีรีชัยพฤกษา
3. เด็กหญิงสุนิสา   เขตเนาว์อนุรักษ์
 
1. นายปรีชา  พันธุ์แก้ว
2. นางวรรภา  ขันแก้ว