สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  มีหวัน
2. เด็กชายอนุพงษ์  สิทธิกัน
 
1. นางสุธิตา  ทิยาคำ
2. นายเอกชัย  พันธุลี
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  -
2. เด็กชายพรเทพ  -
 
1. นายอิศยม  เครือคำแดง