สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงปิยมน  เต็งสุวรรณ
2. เด็กหญิงสิริยากร  รักอ่อน
 
1. นางสาวณิชาภา  สุนทรอำไพ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายต้น  สมศรี
2. เด็กชายแสงเทพ  เสาร์ทอง
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
2. นางสาวปราณี  โลหิตา