สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กชายฐิตินันต์  เสนาคำ
2. เด็กชายวัฒน์อนันต์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายกษิวัติ  เชื้อดวงผุย
2. นางอัจฉราวรรษ  วงค์หนายโกด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กชายจีระพงษ์  ปู่มะรัตน์
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว