สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉาะกระโทก
 
1. นายธุวนนท์  บาลโพธิ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจนุ่ม
2. เด็กหญิงมานิตา  มีเชื้อ
3. เด็กหญิงวิภา  ยากระโทก
4. เด็กหญิงศิลาลักษณ์  แก่นกลางดอน
5. เด็กหญิงเกศมณี  อังกระโทก
 
1. นายสำราญ  แทนคำ
2. นายอุดม  นาคหนองหาญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กชายชนะพล  ยุดีสำโรง
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  นางงามสำโรง
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก