สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสระครก 1. เด็กชายพรหมมินทร์  พรมพาน
 
1. นางรัตนาภรณ์   เวทย์จรัส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงมันตรินี  ปลั่งกลาง
 
1. นางพรศรี  ควรขุนทด