สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไปรแดน
 
1. นายศิลา  มอมขุนทด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงนภาพร  ปักนอก
2. เด็กชายสรัล  แสงจันทร์
 
1. นางสาวนารี  โม่งปราณีต
2. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก