สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   พร้อมกลาง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  กล่ำกลาง
3. เด็กหญิงปรางทิพย์   หวังเกี่ยวกลาง
4. เด็กหญิงภัทรมน   แสนกลาง
5. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
6. เด็กหญิงรุ่งจิรา   เขียวนอก
7. เด็กหญิงศศิประภา   นนท์จันทร์
8. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
 
1. นางจิตติมา   มีโค
2. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
3. นายศตวุฒิ  รื่นกุหลาบ
4. นางเพ็ญศรี   เจริญรัตน์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กหญิงสุลัดดา  รัตนสมบูรณ์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก