สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 7

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่นพิมาย
2. เด็กหญิงนิรชา  แก้วล้อม
 
1. นายสาธิต  พรศิวาลัย
2. นางสุนิกรณ์  พรศิวาลัย
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 1. เด็กหญิงจินดามณี  ป้องไธสง
2. เด็กหญิงจินตนา  ทุมมี
3. เด็กหญิงนิตา  แก้วมะเริง
4. เด็กหญิงมินตรา  หมั่นสนาม
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เครือแก้ว
6. เด็กหญิงเกสรา  จันลอย
 
1. นางนลิษา  เครือน้ำคำ
2. นายปรัชญา  เครือน้ำคำ
3. นางวโรบล  ไชสง