สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 7

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กหญิงธนัยพร  ลาดไธสง
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  เรื่องลือ
 
1. นางสาวสุนันทา  ปัดธุลี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. นายรัฐวุฒิ  เจียรกุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โสภาพินิจ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพียรอยู่
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทุลันไธสง
3. เด็กหญิงผกามาศ  สุขดี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวิชา
5. เด็กหญิงอภิญญา  เปิงไธสง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ไพรอุบล
 
1. นายบุณยสิทธิ์  แสงทอง
2. นางมะยาลา  สุดรัมย์
3. นางละเอียด  เกียรตินามวิชัย