สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กหญิงรชกร  หนูเอก
2. เด็กหญิงวรัมพร  ชุมสวัสดิ์
 
1. นางดลยา  เรือนวาส
2. นางศิริลักษณ์  พงศ์ดำรงค์วิทย์