สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  โหว่ภักดี
2. นายเจตริน  วงศ์แห่งมิตร
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภาณุเดช  ปิ่นคำ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยกุล
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายณัฐวี  บุญเลิศสุวรรณ
2. เด็กชายปริญญา  สำราญดี
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น