สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.666 เงิน 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายจักรินทร์  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงวริศรา  สินฐนาภัทร
 
1. นางสาวปนัฏฐา  สุนทรมัจฉะ
2. นางสาวสุธาทิพย์  หัวเพชร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายพีรพล  เจตสินไพศาล
 
1. นางสาวจิราพร  แสนสุข
 
3 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 7 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายจารุพันธ์  สมศรี
2. เด็กชายปวรุตม์  ขาวเหลือง
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นางศศินา  รักปาน
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายธนาคม  ศุภวิสุทธิ์
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร