สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงดลพร  ธรรมการุณย์
 
1. นางสุดฤตา  จันทร์งาม
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภาณุเดช  ปิ่นคำ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยกุล
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น