สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 1. เด็กหญิงซาฟีกา  สาอะ
2. เด็กหญิงนูรวาตี  อาหามะ
3. เด็กหญิงปาตีฮะ  มาหามะ
4. เด็กหญิงริชดะห์  อาแวโซ๊ะ
5. เด็กหญิงสารีนา  เจ๊ะมามุ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อารงค์
7. เด็กหญิงเอมีร์  ตาพุด
 
1. นางซาอีเร๊าะ  สะมะแอ
2. นางตี้ม่าเหรียม  ยาเซ็ง
3. นางรอสนี  หมื่นพักดี
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงซัลวานี  บินดอเลาะ
2. เด็กหญิงฟาซีรัส   ยา
3. เด็กหญิงรูสวนา  มุสตอรปา
4. เด็กหญิงสาริกา  หะมะ
5. เด็กหญิงสีตีอาอีซะห์  ยูโซ๊ะ
6. เด็กหญิงแวอาซีกีน  มาหะมะ
7. เด็กหญิงโนร์มาซีเตาะ  บินเจ๊ะหลง
 
1. นางสาวซูรีนา   ดือรานิง
2. นางสาวสุวรรณา  อูเซ็ง
3. นางแวเสาะ  หะยีดราโอะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 3 1. เด็กหญิงปวีณา  ปะดอแว
 
1. นางมานิดา  ซิ่นทิม
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.99 ทอง 11 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กชายฟัยรุส  มะ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  จันทรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายมูฮำมัดไซฟูร  เปาะอาเดะ
2. เด็กชายอารอฟัด  อุมา
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงธนพร  วิเชียรวัฒนชัย
2. เด็กหญิงปองกานต์  สุขทอง
 
1. นางซูไบด๊ะ  สะมะอุง
2. นางสาวนพรรณพ  แจ้งสว่าง