สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 โรงเรียนดารุสลาม 1. เด็กชายซาฟาวี   อีซอ
2. เด็กชายนาอีมย์   ดอเลาะ
3. เด็กชายมูฮำมัดหาเร็น   อีแต
 
1. นางนูซีรา  สะแม
2. นางสาวอัสฟาร์  สะแวบาโง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.16 เงิน 12 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กหญิงนูรไอณีย์  มะตาแฮ
2. เด็กชายอับดุลฮากีม  เจ๊ะแน
 
1. นายนริศ  นิมอ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.17 เงิน 11 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 1. นายซำซูรีย์  มะนาวี
2. เด็กชายอาลาวี  ยูโซ๊ะ
 
1. นายอาหะมัด  บากา
2. นางสาวเจ๊ะรูฮานี  บากา