สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  ทิพย์ปัญญา
 
1. นายสำราญ  พิศดาร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงบุศราคัม  พรมต๊ะ
2. เด็กชายวรเมธ  เศรษฐ์ชัยยันต์
 
1. นางคนึงนิตย์  ส่องเนตร