สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายรัฐนันท์  พิมพ์โพธิ์
 
1. นางจินดา  วงศ์พุ่ม
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายชวัล  แซ่โซ้ง
2. นายศรายุทธ  ขาเหล็ก
3. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่โซ้ง
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นายวิเดชศิลป์  อินต๊ะวิชัย