สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กชายจักริน  บุญอิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลธิจันทร์
3. นายนนทกาล  ตาเขียว
4. นายนายบัณฑิต  บุญคำจอน
5. เด็กชายพัชรพล  ขุนเทพรม
 
1. นายพล  โลนันท์
2. นายแสงตะวัน  จันทยุทธ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. นางสาวปฐมาวดี  โมกดารา
2. นางสาวลลิตา  จิตวัฒนา
3. นายสว่าง  แซ่จ๊ะ
 
1. นางปิยากร  เสริมชัย
2. นางอรทัย  ส่องเนตร