สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ยืนยงกุล
4. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
5. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงปลิดา  แซ่ว่าง
8. เด็กชายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
10. เด็กชายพิสิฐ  แซย่าง
11. เด็กหญิงภัทธิศรา   ยืนยงกุล
12. เด็กชายภานุวัฒน์   เฉลิมบุญฤทธิ์
13. เด็กหญิงมาลิดา   ยืนยงกุล
14. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
17. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   สกุลณัฐ
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ว่าง
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
20. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ว่าง
21. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นางนปภัช  ภัคนันทพร
2. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
3. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
4. นายสันชัย  ศิริลักษณ์
5. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
6. นายเพชร  คำครุฑ