สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.65 ทอง 9 โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชิมรัมย์
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
 
1. นางลำเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณฐนน  เทอดไพรสันต์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล